Monday, December 24, 2018

Al-Imran Ayat 58

3.3.58   Juz:3,Surah:3
Surah 3, Ayat 58:
.

Ringkasan tafsir;

Demikianlah Allah bacakan kitab Quran kepada Muhammad melalui perantara lisan Malaikat Jibril, tentang berita kisah-kisah Isa  dan ibunya Maryam, Zakaria dan anaknya Yahya, Kaum Hawariyin dan kaum yang ingkar Bani Israel dan lain-lain lagi, supaya menjadi iktibar dan contoh kepada manusia.

Quran adalah merupakan kitab penuh hikmat mengandungi iktibar tauladan juga hukum-hukum untuk memberi petunjuk supaya berpegang teguh teras agama fahaman yang sebenar, juga mengandungi hujah-hujah bagi menjelaskan dan menghukum kepada kaum kafir yang sentiasa ingkar dan mendustakan ayat Allah

.
[previous][next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 Terjemahan, 51~60,
[GS]  https://sites.google.com/site/jambuampang/1/1
Ulasan surah 3; 
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      Tuesday, June 21, 2016

Surah Al-Baqarah (84)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 84:
.
Ringkasan tafsir;
Kaum Yahudi pada zaman nabi dahulu telah berikrar dan Allah telah ambil persetiaan Bani Israel, iaitu tidak boleh menumpahkan darah dan tidak boleh menghalau sesama saudara kamu dari rumahnya, tapi kaum Yahudi telah melanggar persetiaan dan ingkar janji mereka dan ..... (1.2.85). 
.
.
[Previous] [Next
.
Sumber,
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan


.

Surah Al-Baqarah (84)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 84:
.  
Ringkasan tafsir;
Kaum Yahudi pada zaman nabi dahulu telah berikrar dan Allah telah ambil persetiaan Bani Israel, iaitu tidak boleh menumpahkan darah dan tidak boleh menghalau sesama saudara kamu dari rumahnya, tapi kaum Yahudi telah melanggar persetiaan dan ingkar janji mereka dan ..... (1.2.85). 
.
.
[Previous] [Next

.
Sumber,
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan

.