Monday, December 24, 2018

Al-Imran Ayat 58

3.3.58   Juz:3,Surah:3
Surah 3, Ayat 58:
.

Ringkasan tafsir;

Demikianlah Allah bacakan kitab Quran kepada Muhammad melalui perantara lisan Malaikat Jibril, tentang berita kisah-kisah Isa  dan ibunya Maryam, Zakaria dan anaknya Yahya, Kaum Hawariyin dan kaum yang ingkar Bani Israel dan lain-lain lagi, supaya menjadi iktibar dan contoh kepada manusia.

Quran adalah merupakan kitab penuh hikmat mengandungi iktibar tauladan juga hukum-hukum untuk memberi petunjuk supaya berpegang teguh teras agama fahaman yang sebenar, juga mengandungi hujah-hujah bagi menjelaskan dan menghukum kepada kaum kafir yang sentiasa ingkar dan mendustakan ayat Allah

.
[previous][next] [home]


.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah3 Terjemahan, 51~60,
[GS]  https://sites.google.com/site/jambuampang/1/1
Ulasan surah 3; 
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8