Tuesday, June 21, 2016

Surah Al-Baqarah (84)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 84:
.  
Ringkasan tafsir;
Kaum Yahudi pada zaman nabi dahulu telah berikrar dan Allah telah ambil persetiaan Bani Israel, iaitu tidak boleh menumpahkan darah dan tidak boleh menghalau sesama saudara kamu dari rumahnya, tapi kaum Yahudi telah melanggar persetiaan dan ingkar janji mereka dan ..... (1.2.85). 
.
.
[Previous] [Next

.
Sumber,
Terjemahan (1.2.81~90);
[GS] https://t.co/Ij9QvPaBzA
Ulasan (1.2);
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan
[G+] https://plus.google.com/101447691104901108108/posts/P3Da2FAfoLW 
,


via,
channel4.knajid@gmail.com
(BS mail, channel4knajid.Mencari@blogger.com)

.